Tạp chí Phát triển Kinh tế, S. 238 (2010)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

NÂNG CAO CƠ HỘI VIỆC LÀM QUA SÀN GIAO DỊCH VIỆC LÀM TẠI ĐÀ NẴNG

TRƯƠNG BÁ THANH, ÔNG NGUYÊN CHƯƠNG

Tóm tắt


http://jabes.ueh.edu.vn/Home/SearchArticle?article_Id=9124d2af-f788-44b3-b969-ecb1047b3b0cĐại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124