S. 162 (2019)

Mục lục

BÀI VIẾT

Các yếu tố thúc đẩy việc thực hiện cách mạng công nghiệp 4.0 của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam Tóm tắt PDF
Phạm Thị Hà An 5
Vận dụng lý thuyết Văn hóa đa chiều Hofstede để đánh giá tác động của các giá trị văn hóa đến kết quả sáng tạo của một số quốc gia châu Á Tóm tắt PDF
Nguyễn Trần Xuân Linh 22
Tác động của tỷ giá đến vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài tại Việt Nam Tóm tắt PDF
Trầm Thị Xuân Hương, Nguyễn Thị Kim Liên 35
Thị trường chứng khoán phái sinh Việt Nam trong giai đoạn hiện nay: những thách thức nào đang chờ đợi? Tóm tắt PDF
Vũ Thanh Tùng 49
Blockchain công nghệ số cốt lõi đối với phát triển kinh tế vùng Tóm tắt PDF
Nguyễn Quốc Khánh 68
Các yếu tố tác động đến sự hài lòng khách hàng về chất lượng dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Bidv Chi nhánh Đồng Nai Tóm tắt PDF
Ngô Văn Tuấn 87